Àrea internacional

El nostre despatx està implementat a Amèrica Llatina, tant en l’àmbit de les inversions estrangeres, com del seguiment de projectes multilaterals.

Colòmbia

Amb RUA ABOGADOS hem creat la plataforma BAa - RUA ABOGADOS, amb seu a Bogotà, Bucaramanga i Villavicencio, en el que oferim, entre altres serveis:

 • Anàlisi i identificació de l’instrument més adequat per a què el Client realitzi operacions empresarials a Colòmbia.
 • Constitució, obertura, registre i posada en funcionament de l’empresa.
 • Serveis d’assessorament i acompanyament jurídic.
 • Busca i oferiment de possibles socis locals, de confiança.
 • Assessorament en la formulació del projecte, en la liquidació, constitució de consorcis, UTE, o qualsevol instrument jurídic necessari per concórrer, i seguiment del projecte fins a la seva finalització.
 • Busca de licitacions, en qualsevol àmbit, en particular en temes relacionats amb infraestructures, energia i medi ambient, buscant en cada ocasió el soci local, quan sigui necessari.
 • Oferir espais provisionals per l'inici de l'activitat

Les nostres àrees d’activitat preferent són:

 • Sector infraestructures i immobiliari
 • Medi ambient
 • Energies renovables
 • Agroindústria

Gestió de projectes d’assistència tècnica internacional

BAa Advocats va fundar l’any 2001 Base Assistència i Assessorament Consultors, S.L. (BAa Consultors) per a la gestió de projectes i programes d’organitzacions multilaterals en el sector de la cooperació internacional al desenvolupament.

Amb seu a Barcelona, Espanya i oficina a San José, Costa Rica, BAa Consultors està especialitzada en la prestació de serveis de formulació, execució, seguiment, avaluació i administració de programes i projectes internacionals d’assistència tècnica.

BAa compta amb un equip multidisciplinari amb formació en ciències jurídiques, polítiques i socials que presta els seus serveis en anglès, espanyol, francès, italià, portuguès i català. Disposa així mateix d’una àmplia xarxa de consultors externs en les seves àrees d’especialització.

Principals àrees de gestió

Democratització i governabilitat.

Enfortiment institucional i reforma de l’Estat, incloent Administració Pública, Administració de Justícia, enfortiment de la Societat Civil i de l’Estat de Dret, protecció i promoció dels drets humans, assistència electoral, construcció de la pau i seguretat i lluita contra el crim organitzat.

Desenvolupament social i reducció de la pobresa.

Inclusió social i protecció dels grups vulnerables, incloent comunitats indígenes, menors d’edat, joves i dones. Desenvolupament local, mitjans de subsistència i programes de seguretat alimentària.

Educació i ocupació.

Educació primària, secundària i superior, educació formal i no formal, formació professional i capacitació (VET), mercat laboral, recursos humans i reinserció socio-laboral.

Desenvolupament econòmic i regional.

Polítiques de reforma i desenvolupament del sector privat, promoció del comerç, integració econòmica regional i suport a la petita i mitjana empresa (PiMES).


Des de la seva creació, BAa Consultors ha implementat més de 100 projectes a 70 països incloent Europa, Amèrica Llatina i Carib, Àfrica, Àsia i Pacífic, col·laborant regularment amb la Comissió Europea a través d’EuropeAid, tant en contractes marc com en licitacions a projectes d’Assistència Tècnica Internacional.

Xarxes internacionals

Som membres de la xarxa CONSULEGIS formada per despatxos d’advocats, de característiques similars al nostre, implementats a 42 països i 150 ciutats, el que ens permet canalitzar assumptes i defensar els interessos dels nostres clients arreu del món.

Reclamació de crèdits internacionals

El despatx és membre de l’agrupació d’interès econòmic EuroCollectNet Lawyers International Debt Recovery xarxa de despatxos europeus per a la reclamació de quantitats degudes en qualsevol país d’Europa.

Estem inscrits en els directoris de Commercial Bar Association i de l'American Lawyers Quarterly el què ens permet canalitzar reclamacions de quantitat pràcticament a tots els països del món.


Especial conferencia Consulegis en Barcelona

Barcelona: 23 - 26 abril 2015

Leer más